top of page

FNNF'S FORMÅL

Foreningen for Nordisk Nonfiktion (FNNF) arbejder for at fremme den journalistiske fortælling i nordiske medier. Fundamentet er det skrevne ord, og FNNF fokuserer primært på narrativ journalistik, der kommer til udtryk på tryk, digitalt eller på web. Som FNNF-medlem behøver man ikke være journalist eller selv bedrive journalistik, men medlemmerne støtter arbejdet for mere og bedre litterær nonfiktion i Norden.


Med nonfiktion menes a) journalistik, der primært hviler på det skrevne ord, hvad enten formen er fysisk, digital eller på web, b) journalistiske fortællinger, der bygger på kendsgerninger, skrevet som fiktion med en narrativ og litterær styrke, med det formål at engagere læseren, og c) journalistiske fortællinger, der perspektiverer menneskers liv og giver læseren indsigt i nye sider af virkeligheden.


Foreningens formål og vedtægter og blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13. november 2013. Her blev også valgt den første bestyrelse.

Om FNNF: About Us
bottom of page